ČISTILNI SERVIS DUO

REDNA ČIŠČENJA

poslovnih prostorov

PONUJAMO VAM STORITEV

REDNO ČIŠČENJE

Redno čiščenje poslovnega prostora je namenjeno vzdrževanju vsakdanjega reda in čistoče. V primerjavi z generalnim, redno čiščenje ni tako temeljito ter dolgotrajno, temveč je bolj površinsko – brisanje prahu, sesanje, čiščenje kopalniške ter kuhinjske armature, brisanje omar, pomivanje tal, praznenje košev za smeti…

DNEVNO, TEDENSKO ALI MESEČNO ČIŠČENJE

Našim strankam ponujamo čiščenja prilagojena njihovim potrebam. Lahko so to čiščenja na dnevni ravni, lahko so to tedenska čiščenja ( 2x; 3x… tedensko ali pa čiščenja na mesečni ravni (1x; 2x; 3x… mesečno). Intenziteta čiščenja je odvisna od potrebe strank, v kolikšni meri želijo vzdrževati čistočo in red v svojem prostoru. 

chairs, floor, furniture-2181947.jpg

REDNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV

Tudi pri poslovnih prostorih je namen rednega čiščenja podoben – ohranjanje reda in čistoče. Ker je seveda vsak poslovni prostor drugačen in imajo stranke svoje želje, se na oglednem sestanku pogovorimo o potrebah stranke glede čiščenja. 

SKRB ZA STRANKIN DOM - POSLOVNI PROSTOR

V našem podjetju je kvaliteta storitve, ki jo ponujamo, najpomembnejša. Tu spada tudi skrb za materialno premoženje stranke. Pri čiščenju smo pozorni na občutljive predmete in spoštujemo zasebnost naših strank.